Forum
Forum | Uppsala Basket | D�rf�r �r tr�golv till nytta f�r idrotten

F�rfattare Meddelande
Gudfadern Skrivet: S�n 22 feb 20:42
Genom ett samarbetsprojekt mellan Riksidrottsf�rbundet, SISU Idrottsf�rbundet, Idrottsh�gskolan och Reumatikerf�rbundet har det tagits fram en rapport om hur bland annat idrottsskador kan f�rebyggas.

De tar bland annat upp vikten av att spela p� tr�golv ist�llet f�r plastgolv. Jag citerar; �En annan risk f�r fr�mre korsbandsskador �r de olika golvtyper som finns. J�mf�relsen mellan tr�golv och konstgolv (plastgolv) visar att f�r kvinnor �r risken mycket st�rre f�r en fr�mre korsbandsskada p� ett konstgolv �n p� ett tr�golv.� Notera att det stod mycket st�rre risk.

Lars O Eriksson talar �ven om vilka stora kostnader ett tr�golv inneb�r. Men med tanke p� hur pass mycket mindre risk det �r f�r kn�skador p� ett tr�golv borde tr�golv finnas i Fyrishov d� kostnaderna f�r kn�skador kostar samh�llet stora pengar. Jag citerar fr�n en av rapportens slutsatser: �Kostnaderna f�r kn�skador representerar en stor del av totalkostnaden f�r idrottsskador inom sjukv�rden. Kn�skadorna �r ofta f�rknippade med l�ng och kostsam rehabilitering och i en relativt h�g omfattning f�ljt av olika grader av f�rs�mring, med risker f�r den skadade personens idrottande och sociala liv likv�l som samh�llsekonomiskt�

Hela rapporten finns att l�sa p� http://www.reumatikerforbundet.org/fileserver/Knaskador_och_artros.pdf
Upp till toppen av sidan Anm�l inl�ggetInl�gg: 1-1 (1)
Sida: 1

� Copyright Uppsala Basket 2008
S�bygatan 6, 753 23 Uppsala
Tel: +46 (0)70-746 77 33
E-post: [email protected]
Teknik & design: Menmo AB
Norra Vallgatan 98, 211 22 Malm�
E-post: [email protected]
� Uppsala Basket
Ansvarig utgivare: Magnus Str�hle
Chefredakt�r: Magnus Str�hle
E-post: [email protected]


Fiba Europe
Fiba Europe