Arenan

V�gbeskrivning
Fyrishovs bad- och sportanl�ggning ligger inom promenad- och cykelavst�nd till Uppsala centrum.
Vill du �ka buss s� g�r det regelbundna bussar fr�n stora torget i centrala Uppsala.

Kontakta Fyrishov
E-post adress: [email protected]
Telefon: 018-727 49 50
Fax: 018-727 45 53
www.fyrishov.se

� Arlanda Flygplats
� Flygbussarna
� Upplands Lokaltrafik
� Uppsala Kommun
� Uppsala Buss
� Uppsala Taxi
� Uppsala Tourism
� Scandic Uplandia