Basketboll

Fantasybasket

Fantasysport, eller som det kallas ibland, roto, är en slags sport som finns online där spelaren skapar egna fantasilag men med spelare som faktiskt finns i de verkliga ligorna. Lagen tävlar sedan mot varandra utifrån vad de professionella spelarna presterar under verkliga matcher. Detta ger poäng som sedan räknas samman av fantasylagets manager. Sedan finns det en “league commissioner” som sammanställer detta manuellt eller genom att använda vissa datorprogram som håller reda på de verkliga spelarnas resultat. Precis som i verkliga sporter köper, säljer och byter man spelare. Det innebär att managern måste vara väl insatt i hur det fungerar och hålla sig uppdaterad om resultat, om spelare är avstängda, skadade eller kanske till och med har avslutat sin karriär.

Fantasysport finns inom en rad olika sporter där kanske fotboll och basket är de största. Under 1990-talet när Internet tog fart och gav möjlighet att skapa spel som dessa, blev även fantasysport för just basket mycket populär. Låt dig inte luras att det skulle vara ett nytt påfund för redan 1980 fanns det fantasyligor i baseball. Det var bara det att den nya tekniken kunde föra ut fantasysports till gemene man och på så sätt öka antalet spelare inom denna genre. Sajter som har bidragit till att just basket som fantasysport har fått ett sådant genomslag är bland annat NBA.com, ESPN Fantasy Sports och Yahoo! Fantasy Sports, som följer lagen varje säsong. Det finns även DraftKings och FanDuel som ger dagliga rapporter.

Kategorier i spelet

Det finns en hel del regler och de skiljer sig lite åt beroende på vilken kategori som spelet ingår i. I till exempel kategori tre ingår poäng, rebounds och assists medan det i kategori fem ingår dessa tre plus blocks och steals. Ser man istället till kategori åtta ingår förutom tidigare nämnda även procenten för field goals, procenten för free throw och antingen procenten för trepoängare gjorda eller trepoängs field goals. Som du ser kan det vara en hel del som räknas, dock är det sällan som fouls är med. I vissa ligor är det “league commissioner” som avgör vilka kategorier som ska kollas och de bestämmer även vad som ska granskas inom de olika kategorierna.

Hur laget är uppbyggt

Varje spelare, eller general manager, ska skapa ett lag bestående av 13 spelare. Laget består av spelare som har samma spelfunktioner som finns i ett verkligt lag, till exempel en point guard, forwards, centerspelare med flera samt givetvis spelare som sitter på bänken som avbytare. I vissa ligor kan laget bestå av 14 spelare, då tillkommer en IR - Injury Reserve - som får användas om någon spelare åsamkats en skada som gör att denne är borta en längre tid, eller om en spelare inte kommer att spela inom en överskådlig framtid. Det är dock inte bara att skaffa spelare, en del ligor har ett begränsat antal inom vissa positioner, till exempel har ESPN en begränsning när det gäller centerspelare. Maxantal är fyra stycken.

Hur man draftar

Det finns två sätt som en general manager kan drafta till sitt fantasylag i basket - antingen genom den så kallade snake draft eller auction draft. I snake draft görs drafting i första omgångnen i korrekt ordning utifrån vem som är först ut, i den andra blir det omvänt och där den manager som fick välja sist i första omgången nu får välja först. I auction draft får varje manager en budget som de använder för att fylla ut sitt lag. Spelarna som är med i auktionen anmäls där av managers. Fördelen med denna draft är att den är mer rättvis eftersom alla har lika möjlighet att bjuda. Detta sätta att drafta tar vanligtvis längre tid än i snake draft.

Sammanfattning

Fantasysports för baseball startade redan 1980 men i och med internets lansering på 90-talet blev denna typ av spel och sport tillgänglig för alla som hade ett intresse för det. Fantasysports när det gäller basket utgår från NBA och det är dessa spelare som managern för ett fantasy-team använder för att skapa sitt lag. Givetvis är de bästa spelarna mest populära eftersom de gör mest poäng i verkliga matcher och det ger självklart mer poäng för fantasylaget. Överlag följer ligorna i fantasysport allt som görs i verkliga livet med drafts, byten och försäljningar. Är detta något som låter intressant kan du ta en titt på hemsidor som rapporterar och har dessa ligor på sina sajter, det finns både sidor som följer säsonger och sidor som uppdaterar dagligen.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *