Basketboll

Variationerna inom basket

När vi hör ordet basket tänker vi oftast på det vanliga med fem spelare i varje lag men inom basket finns flera olika variationer, exempelvis korfball, netball, slamball, airball och H-O-R-S-E. Givetvis finns även andra variationer men dessa är de vanligaste. Basket i traditionell form spelas fem mot fem; fem spelare i ett lag och fem spelare i motståndarlaget. Spelet går ut på att få bollen genom motståndarens korg. Varje match spelas i olika perioder och alla ligor tenderar att spela olika länge. I NBA spelar man fyra gånger tolv minuter. NBA är den högsta ligan inom basket när det gäller löner och popularitet. Den spelas i USA, där även basketen härstammar från, så tidigt som 1891.

Själva spelet i basket kräver inte särskilt mycket utrustning, utan det räcker oftast med en boll och två korgar. Vid amatörbasket kan det också räcka med en korg om man är ett mindre antal spelare. Då brukar man blockera motståndarlaget från att göra mål men båda lagen använder samma korg. När basket utvecklades använde man sig av en persikokorg. Denna spikades upp tre meter upp i luften. Problemet var att korgen då hade botten, så vid varje mål var man tvungen att få ut bollen. Persikokorgen användes ända fram till 1906. Även om botten togs bort ur korgen tidigt tänkte man inte på att göra hålet större, utan istället fick men peta upp bollen med en lång pinne efter varje mål.

Korfball

I korfball spelar både män och kvinnor mot varandra, fyra kvinnor och fyra män i samma lag. Reglerna påminner om de i vanlig basket, med det undantaget att man försökt eliminera att matchen ska styras med styrka. Därför har man förbjudit tacklingar, hållningar och blockeringar. Spelarna får heller inte dribbla eller gå med bollen. Man får heller inte kasta bollen mot korgen när man som spelare är markerad. Med markerad menas att motståndaren står närmare korgen med ansiktet mot sin motspelare inom en armlängds avstånd och på så vis blockerar ett kast, men utan fysisk kontakt. Allt detta gör att man behöver mer taktik än styrka i spelet. Ingen spelare spelar ensam, utan man spelar ihop som ett lag.

Netball

Netball har också den sina rötter inom den vanliga mest förekommande basketen. Förr kallades netball för dambasket. Spelplanen skiljer sig en del från vanlig basket, då netball har flera nätringar som ger poäng, vilka även är mindre än i basket. Själva planen består av tre delar för att visa vart varje spelare får röra sig eftersom en spelare inte får röra sig utanför sin zon. Det finns även två halvcirklar, dessa är målområden och det är härifrån målen måste göras. Varje lag har sju spelare och spelarna måste ha en lapp på tröjan som visar i vilken zon de får vara. Detta visas genom en förkortning på lappen. Varje spelare har en specifik position, exempelvis målgörare, vinganfallare, center och målvakt. Matcherna är oftast 2×15 minuter.

Slamball

I slamball använder man sig av studsmattor framför korgarna för att spelarna ska nå betydligt högre höjd när de försöker göra mål, en så kallad “slamdunk”. Man är fyra spelare i varje lag och viss kroppskontakt är tillåten i motsats till netball. Totalt är man åtta till nio spelare i varje lag men endast fyra är tillåtna på plan samtidigt. Dock har man ingen begränsning på byten under en match. Spelet går ut på att göra så många mål som möjligt i motståndarens korg. Spelet blir stundvis intensivt vad gäller den fysiska kontakten och blir nästan en blandning av fotboll och hockey. Sporten är mycket stor i USA men har även börjat sprida sig till Europa och Asien på senare år.

Alla med korg

I alla de variationer vi har tagit upp används alltid korgen, även kallad ringen. Planerna är ganska lika, allihopa är formade som en rektangel men med vissa modifieringar som studsmattor eller zoner. Det skiljer en del i storlek men det kan skilja även inom samma sport i olika ligor. Likaså antalet minuter per match skiljer en del inom olika evenemang och ligor. Att basket har fått så pass många variationer innebär att sporten är enkel att förstå och tack vare enkelheten går den att ändra på fler än ett sätt. Basket är ett tydligt exempel på att det går att göra något redan roligt och spännande till något ännu mer spännande och intressant! Basket har verkligen blivit stort, världen över.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *